UHORSKÝ ROD BALAŠOVCOV 5 - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
MAJITEĽOM  HRADU MODRÝ KAMEŇ  SA STAL GRÓF FORGÁČ (Forgách) Z HALIČA.  
NESKÔR PANSTVO PATRILO KÁROLYIOVCOM
GABRIELA ALMÁŠIOVÁ, ROD. KÁROLYI (1869 1945)
Majetok hrad Modrý Kameň kúpil pre dcéru gróf Tibor Károli (Károlyi) v roku 1890 – z výpovede priameho potomka grófky Gabriely Almášiovej (Almássy) Pongrácza Andrása, ktorý žije v Budapešti a navštívil hrad Modrý Kameň v októbri 2015. Gabriela Almášiová vlastnila hradný areál s okolitými pozemkami do roku 1924. Hrad Modrý Kameň bol pre rodinu viac letným sídlom, ale kaštieľ bol po celý rok spravovaný správcom a služobníctvom. V roku 1919 počas krátkeho pôsobenia Maďarskej republiky rád, došlo aj v Modrom Kameni k násilnostiam  na grófskom  majetku. Po náhlom odchode grófky s rodinou do Budapešti, búriace sa obyvateľstvo vniklo do kaštieľa. Rabovania sa zúčastnilo aj služobníctvo. Odvtedy grófka Almášiová prichádzala na hrad Modrý Kameň veľmi sporadicky, najmä potom, ako sa v kaštieli usídlila česká vojenská posádka. Jej poslaním bolo strážiť poriadok na blízkej slovensko-maďarskej hranici po vyhlásení samostatnej Československej republiky v roku 1918. V roku 1924 predala grófka Almášiová  celý majetok československému štátu.
JOHANNA PONGRÁCZ ROD. ALMÁSSY (1905 1973)
Narodila sa v roku 1905 v Modrom Kameni, dcéra Gabriely Almášiovej a grófa Dénesa Almáši. Na konci 30. rokov 20. storočia sa vydala sa za grófa Jenő Pongrácza. Žila v Budapešti.
FERENCOVÁ H., ANTOLOVÁ E. (zost.). Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí: Zborník z medzinárodnej konferencie Modrý Kameň,  Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 2013.
Ferencová H., Antolová E. (zost.). Valentín Balaša a jeho doba  –  historické súvislosti : Zborník z II. medzinárodnej konferencie Modrý Kameň, Hradčan Modrý Kameň, 2016
FERENCOVÁ, H., 2018: Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň, Hradčan Modrý Kameň, 2018
BELJAK J., FERENCOVÁ H., HAĽAMA M., JANURA T., KALIČIAKOVÁ Z., MALINIAK P., ŠIMKOVIC M.: Výskum A obnova Hradu Modrý Kameň 2013 – 2019, Hradčan Modrý Kameň, 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Návrat na obsah