KULTÚRNE MATINÉ V CUKRÁRNI CASTANEA - HraMoKaPlus

Prejsť na obsah
KULTÚRNE MATINÉ V CUKRÁRNI CASTANEA

Cukráreň s názvom Castanea bude mať svoj názov odvodený od latinského názvu gaštana jedlého, ktorý je pre náš región typickým stromom. Cukráreň bude multifunkčným miestom, ktoré vyplní chýbajúci priestor pre občerstvenie návštevníkov múzea. Okrem základných gastronomických služieb bude poskytovať priestor na výstavy diel umelcov, vernisáže, vzdelávacie aktivity (napr. vedomostné kvízy pre verejnosť), ale aj besedy (napr. k problematike holokaustu, postavenia žien v spoločnosti, boj s predsudkami, radikalizáciou či extrémizmom). Plánujeme zvyšovať povedomie o kultúre menšín, hlavne Rómov, ktorých je v našom regióne vysoké percento (napr. koncerty rómskych hudobných skupín, verejné čítačky rómskej literatúry). Tieto kultúrne matiné  budú organizované minimálne dvakrát do mesiaca pre širokú verejnosť, pre deti z materských škôl, žiakov a študentov základných a stredných škôl, začínajúcich či profesionálnych umelcov. V cukrárni budeme súčasne prezentovať tradičnú špecialitu z Gaštana jedlého v podaní miestnych cukrárok. Pravidelné „Gaštanové piatky“ sprostredkujú verejnosti  ukážky spracovania plodov gaštana jedlého – výrobu nepečenej gaštanovej rolády, varené gaštany, pečené gaštany. Návštevníci si budú môcť pozrieť nielen postup ako sa pripravuje nepečená gaštanová roláda, ale si vlastnoručne vyskúšať svoju cukrársku zručnosť. S touto aktivitou súvisí aj zapojenie miestneho remeselníka do projektu, ktorý pôsobí ako umelecký rezbár v Modrom Kameni. Vďaka jeho zručnosti budeme mať vyrobené drevené riady na akcie spojené so spracovaním gaštanov.  V priestoroch cukrárne bude inštalovaná interaktívna kniha, ktorá bude inovatívnym spôsobom prezentovať aktivity v múzeu, regionálne produkty, prezentácia 3D divadelných  bábok a historických hračiek. Kniha bude obsahovať aj interaktívne vzdelávacie hry na témy súvisiace s múzeom. Cieľovou skupinou sú turisti a návštevníci múzea, široká kultúrna verejnosť a špeciálne rómske deti, ženy a mládež.
                                       
POĎAKOVANIE

Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je zlepšiť stav kultúrneho dedičstva.
© Slavo Haľama 2021
Návrat na obsah