PARTNERSKÉ BÁBKARSKÉ WORKSHOPY - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
PARTNERSKÉ BÁBKARSKÉ WORKSHOPY
Naši  partneri z Kultuproduktsjoner z Nórska a VŠMU – Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty z Bratislavy budú spoločne pracovať v dvoch na seba nadväzujúcich workshopoch. 1. workshop bude orientovaný na spoločnú prípravu technických návrhov jednoduchých komponentov, častí, mustier, segmentov  bábok typických pre Nórsko a Slovensko a častí malého rodinného bábkového divadla. Po ich technickej príprave budú všetky navrhnuté komponenty následne vyrábané výtvarníkmi  a bábkarmi v novo vytvorenej  výtvarnej dielni. Návštevníkom múzea bude následne umožnené využívať tieto elementy na tvorivú prípravu svojich ručne vyrábaných bábok v priestoroch výtvarnej dielne. Prenos know-how a vzájomné prepojenie dvoch kultúr bude veľmi obohacujúce a prinesie pre obe krajiny významné benefity vo využiteľnosti a variabilite bábok. Zapojením pedagógov, umelcov a študentov z oboch krajín do kreatívneho procesu bude vytvárať dobrú platformu na pokračovanie vzájomnej spolupráce. 1. workshop bude taktiež stretnutím, kde si umelci spoločne vytvoria základnú ideu i scénografiu spoločného vystúpenia, ktorého nácvik bude obsahovou náplňou 2. workshopu. Druhé stretnutie bude naplánované na november 2023, 5 dní pred záverečnou konferenciou projektu. Snaženie partnerov bude spoločne prezentované bábkarským vystúpením v rámci záverečnej konferencie. Výsledky snaženia budú môcť ohodnotiť nielen pozvaní hostia konferencie, ale aj široká verejnosť, pre ktorú bude konferencia sprístupnená.POĎAKOVANIE

Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je zlepšiť stav kultúrneho dedičstva.
© Slavo Haľama 2021
                      
Návrat na obsah