ŽIVÉ HRAČKÁRSKE A BÁBKARSKÉ WORKSHOPY - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
ŽIVÉ HRAČKÁRSKE A BÁBKARSKÉ WORKSHOPY
V živých remeselných dielňach  vyrábané hračky a základné komponenty, časti, mustry, segmenty bábok a časti divadielok - prototypy. Vyrobené hračky a spoločne navrhnuté časti bábok budú môcť návštevníci dielní múzea kombinovať, upravovať, spájať, domaľovávať, textilne dotvárať. Dielne budú umožňovať návštevníkom praktickú výrobu jednoduchých vzorov drevených, textilných a kombinovaných hračiek, praktickú výrobu jednoduchých vzorov divadelných bábok, divadelných dekorácií. Výsledkom ich snaženia bude vytvorená bábka, marionetka, maňuška či dokonca malé rodinné divadielko. Návštevníci budú mať možnosť  spoznať materiály a techniky tvorby bábok, vytvoriť si za pomoci odborných lektorov bábku podľa vlastných predstáv. Zahrať si divadlo vo vlastnoručne vyrobených divadelných scénach s vlastnými bábkami. Našim zámerom je okrem iného sprostredkovať rodine spoločne strávený tvorivý deň – otecko bude vyrezávať z dreva bábku/hračku, deti ju budú domaľovávať, spájať, lepiť, mamička bude napr. šiť šaty pre bábku alebo dekoráciu do rodinného divadielka. Vzájomná pomoc, spoločná tvorba, využívanie invencie a zmysluplne strávený čas ukončený spoločne zahraným divadielkom majú rozhodujúci vplyv na rodinu, na jej emocionálne, estetické a kultúrne vyžitie. Veríme, že uvedená aktivita bude mať pozitívny dopad na návštevníkov dielní a Hrad Modrý Kameň sa stane vyhľadávaným miestom na zmysluplne strávený čas. Cieľovou skupinou sú deti, mládež (materské školy, základné školy, základné umelecké školy), rodiny s deťmi.
Návrat na obsah