MÚZEUM - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
SNM - MÚZEUM BÁBKARSKÝCH KULTÚR A HRAČIEK

Je špecializované pracovisko SNM s jedinečným zameraním na bábkarské kultúry (bábkové divadlo ako dramatický umelecký odbor) a hračky. Je jediným múzeom na Slovensku s touto špecializáciou zbierkotvornej, uchovávacej a prezentačnej činnosti. Sídli v historickom objekte hradu Modrý Kameň (1258), v budove renesančno-barokového kaštieľa z 18. storočia, ktoré je súčasťou hradného areálu. Historické prostredie hradného areálu so záhradou a parkom sv. Anny s bezprostrednou blízkosťou ďalších historických pamiatok ako napr. Kalvária z 18. storočia a chráneného náleziska Modrokamenská lesostep poskytujú možnosti celej škály kultúrnych, vzdelávacích i rekreačno-športových aktivít pre všetky skupiny návštevníkov.
Zameranie múzea určuje cieľové skupiny návštevníkov – deti, mládež, rodiny, ale aj vekovú kategóriu seniorov. Prostredníctvom dlhodobého projektu škola v  múzeu na úseku múzejníckej pedagogiky a systematickej spolupráce s VŠMU – Katedrou bábkarskej tvorby, bábkovými divadlami, odbornými teatrológmi, výtvarníkmi, spolupracuje so vzdelávacími, pedagogicko-výchovnými a sociálnymi inštitúciami. Ponúka a poskytuje im špeciálne programy – vzdelávacie, zábavné, športové, tvorivé, ktoré realizuje vo svojich priestoroch – v expozíciách, stálych tvorivých dielňach, v hračkárskej herni, v prírodno-historickom areáli hradu Modrý Kameň.


Návrat na obsah