TRADIČNÁ DREVENÁ HRAČKA NA SLOVENSKU - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
TRADIČNÁ DREVENÁ HRAČKA NA SLOVENSKU
Stretnutie odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania, pracovníkov s deťmi a mládežou. Seminár (1 deň) bude venovaný renesancii drevenej hračky, jej vplyvu na rozvoj kreativity, predstavivosti, intelektuálnych, emocionálnych a spoločenských schopností. Hračka má  podnecovať k zvedavosti, rozvíjať technické myslenie, logickí zmýšľanie a podporovať motorické schopnosti detí od útleho veku. Hračka ako dôležitý prostriedok výchovy detí, podpora vzťahu k tradíciám, pôvodným prírodným materiálom (drevo, textil, drôt,..). Toto budú odborné témy, ktoré budú obsahovou stretnutia odborníkov. Seminár bude plniť významnú vzdelávaciu úlohu a zároveň bude prezentáciou tradičných hračiek zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Výstava bude umiestnená v obnovených priestoroch prízemia severného krídla a v renesančnej sále východného krídla. Cieľovou skupinou bude odborná verejnosť – pedagógovia z materských škôl, základných škôl, dizajnéri, pracovníci múzeí, psychológovia, terapeuti, súčasní umeleckí rezbári, ale aj výrobcovia drevených hračiek a predajcovia hračiek. Cieľovou skupinou výstavy bude široká verejnosť, návštevníci múzea s hlavným dôrazom na detského návštevníka.
        
 
„KOLESO, KOLESO, OKOLESILO SI SA“
Tradičnú drevenú hračku prezentujeme v spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave prostredníctvom výstavného projektu „Koleso, koleso, okolesilo si sa. „Motív kolesa, kruhu a točenia je v tradičnej kultúre všadeprítomný. Nachádzame ho v ornamentoch, výšivkách, hrnčiarskom kruhu, košikárstve, drotárstve, ale aj v ľudovom tanci či v kolobehu času, ako cyklicky sa opakujúce výročné zvyky“, vysvetlila kurátorka výstavy Andrea Rolková. Na výstave majú zastúpenie hračky zo zbierok múzeí, umeleckých škôl aj výrobcov - Múzeum ľudovej umeleckej výroby, Slovenské národné múzeum – Múzea v Martine, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Škola umeleckého priemyslu J.  Vydru v Bratislave, Súkromná škola umeleckého priemyslu Kremnica, Škola umeleckého priemyslu Ružomberok, Zdeno Hogh, Ľubomír Kečkéš, Karol Krčmár, Jana Majerská, Andrea Rolková, Ondrej Pinka, Martin Šalgo a traja priemyselní výrobcovia – Veva product, Moy Toy a Slončo. Výstava spojila uvedomelých ľudí, ktorí sa tešia z umeleckoremeselnej tvorby a sú zodpovední k  životnému prostrediu, výchove detí a trvalo udržateľnému rozvoju. Ekologická a nemrteľná drevená hračka vychováva k úcte k trvalým hodnotám.
Výstavný projekt je realizovaný v rámci projektu financovaného z Grantov EHP v programe Kultúra pod názvom „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov“. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená od 21. októbra 2022 do 31. marca 2023.

INTERAKTÍVNY SEMINÁR „TRADIČNÁ DREVENÁ HRAČKA NA SLOVENSKU
20. októbra 2022 sa v rámci grantového projektu „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov“ financovaného z Grantov EHP na Slovensku a štátneho rozpočtu sa v spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, ako partnerom projektu, uskutočnil interaktívny seminár „Tradičná drevená hračka na Slovensku“. Na hrade Modrý Kameň sa stretli súčasní rezbári a výrobcovia drevených hračiek, odborníci z oblasti výchovy a vzdelávania, pracovníci s deťmi a mládežou, pracovníci múzeí, pedagógovia aj študenti. Seminár bol venovaný renesancii drevenej hračky, jej vplyvu na rozvoj kreativity, predstavivosti, intelektuálnych a emocionálnych schopností.


TRADIČNÁ KYJATICKÁ HRAČKA
Medzi prvkami zapísanými v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska figuruje aj tradičná kyjatická hračka. O propagáciu takmer zabudnutej výroby kyjatických hračiek pôvodným postupom sa zaslúžil majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2022 Ladislav Hedvigi. Svojou tvorbou sa snaží nadviazať najmä na dielo majstra Rudolfa Stehlíka z Veľkých Teriakoviec, ktorého hračky sa nachádzajú aj v zbierkach nášho múzea. Ladislav Hedvigi sa začal výrobe kyjatických hračiek venovať v roku 2012 a kladie dôraz na zachovanie 150 rokov starých technologických postupov. Na výrobu hračiek používa doskový materiál z dubového dreva, na ktorý si hračku navrhne pomocou šablón. Tie následne vypíli, povrch opracuje a potrie vodným moridlom najčastejšie hnedej, modrej a červenej farby. Hračky sú následne vyzdobené kružbovou rezbou a linkorezom – to sú postupy, ktoré používali starí majstri z Kyjatíc. Ornament do zafarbenej plochy sa zhotovuje špeciálnym kružidlom, ktoré ako sám hovorí: “...si každý majster vyrobí sám, v obchode sa kúpiť nedá.” 20. októbra 2022 si to vyskúšali žiaci zo Základnej umeleckej školy v Modrom Kameni v rámci úvodného workshopu pod vedením Ladislava Hedvigiho a zoznámili sa so základnou technológiou výroby kyjatickej hračky.
Workshop bol realizovaný v rámci grantového projektu HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov financovaného z Grantov EHP na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.


Návrat na obsah