VŠMU – DIVADELNÁ FAKULTA – KATEDRA BÁBKARSKEJ TVORBY - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
VŠMU – DIVADELNÁ FAKULTA KATEDRA BÁBKARSKEJ TVORBY
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave (KBT) vznikla na Divadelnej fakulte v roku 1989. Cieľom katedry je vzdelávanie a získavanie profesionálnych zručností v oblasti bábkového a materiálového  divadla a im blízkych druhov za účelom pripraviť študentov pre ich profesionálnu kariéru.  Študenti získavajú zručnosti ako bábkohreci, herci, performeri, scénografi, technológovia bábok, režiséri a dramaturgovia.  Škola v nich rozvíja kreatívne myslenie a predstavivosť. Na KBT je pestovaná rôznorodosť prístupov a tvorivých metód používaných v súčasnom bábkovom a materiálovom divadle a jemu blízkych druhoch. Z toho vyplýva i podstata interdisciplinárnych projektov, ktoré sa na KBT realizujú. Náš študijný program, ktorý sa skladá z troch modulov zahŕňa komplexnú prípravu v oblasti nového kreatívneho bábkoherectva, réžie a dramaturgie, scénografie a bábkarskej technológie v troch stupňoch: bakalárskom (6 semestrov), magisterskom (4 semestre), a doktorandskom (6 semestrov). KBT má bohato rozvinuté medzinárodné vzťahy realizované prostredníctvom programu EÚ ERASMUS+ a bilaterálnych dohôd s univerzitami a partnermi v i mimo EÚ. V rokoch 2014 až 2017 participovala na spoločnom projekte EÚ KA2 Strategické partnerstvá v projekte „3 Layers of Telling a Story“ spolu s Univerzitou divadla a filmu (SZFE) v Budapešti,  Divadelnou akadémiou múzických umení v Prahe a Národnou divadelnou akadémiou A. Zelwerowicza vo Varšave, Katedrou bábkarstva v Bialystoku. V rokoch 2015 – 2017 sa KBT zúčastnila ako partner na projekte HraMoKa Slovenského národného múzea – Múzea bábok a hračiek v Modrom Kameni financovanom z Nórskych fondov.Návrat na obsah