ÚĽUV – ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY - HraMoKaPlus

Prejsť na obsah

ÚĽUV – ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY
ÚĽUV – REMESLO SO ZNAČKOU

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) ako národná kultúrna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou zodpovedá za kontinuitu v uchovávaní poznatkov, zručností, kultúrnych a estetických hodnôt reprezentovaných živými remeslami a ľudovými umeleckými výrobami. Zosúladením procesov vzdelávacej, knižničnej, edičnej, múzejnej a výstavnej praxe so starostlivosťou o ľudovú umeleckú výrobu a odbytom ľudových umeleckých výrobkov vytvára efektívny systém ochrany a rozvoja ľudovej umeleckej výroby.
ÚĽUV je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

TRADIČNÉ REMESLÁ A DOMÁCKE VÝROBYČipkárstvo
Debnárstvo
Drotárstvo
Druganie
Džbankárstvo

Gubárstvo
Halenárstvo
Háčkovanie
Hrnčiarstvo
Klobučníctvo

Korytárstvo
Košikárstvo
Kováčstvo
Kožušníctvo
Medovnikárstvo

Modrotlačiarstvo
Obrazy na skle
Papučiarstvo
Pletenie ihlicami
Pletenie na forme

Pletenie na krosienkach
Remenárstvo
Sieťovanie
Sklárstvo
Tkáčstvo

Tokárstvo
Valaškárstvo
Výroba štiepaním dreva
Výroba z rohoviny
Výroba zo slamy

Výroba zo šúpolia
Výšivkárstvo
Zdobenie kraslíc
Zvonkárstvo
                                       
POĎAKOVANIE

Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je zlepšiť stav kultúrneho dedičstva.
© Slavo Haľama 2021
Návrat na obsah