ÚĽUV – ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
ÚĽUV – ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) ako národná kultúrna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou zodpovedá za kontinuitu v uchovávaní poznatkov, zručností, kultúrnych a estetických hodnôt reprezentovaných živými remeslami a ľudovými umeleckými výrobami. Zosúladením procesov vzdelávacej, knižničnej, edičnej, múzejnej a výstavnej praxe so starostlivosťou o ľudovú umeleckú výrobu a odbytom ľudových umeleckých výrobkov vytvára efektívny systém ochrany a rozvoja ľudovej umeleckej výroby. ÚĽUV je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Návrat na obsah