OBNOVENIE KULTÚRNEJ PAMIATKY - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
OBNOVENIE KULTÚRNEJ PAMIATKY
Primárnym zámerom projektu je celoročné sprístupnenie nevyužívaných priestorov prízemia severného krídla kaštieľa a obnova využívaných priestorov, ktoré budú mať novú obsahovú náplň. Výsledkom obnovy bude odstránenie vlhkosti základových murív, hydroizolácia podláh, pôvodné barokové okná budú obnovené, nevyhovujúce novšie okná vymenené za adekvátne barokové repliky. Okenné výplne znížia energetickú náročnosť budovy. Na čelnej a nádvornej fasáde budú kompletne odstránené nevyhovujúce cementové omietky, fasády budú umelecko-remeselne obnovené. Fasády budú mať po finálnej farebnej úprave charakteristickú povrchovú štruktúru. Všetky vnútorné omietky budú umelecko-remeselne obnovené. Na nádvorí bude odstránená nepôvodná prístavba. Obnovia sa pôvodné arkádové oblúky. Vytvoríme nový reprezentatívny priestor pokladne s predajom suvenírov a regionálnych produktov od miestnych pestovateľov, remeselníkov, výrobcov umeleckých diel. Vybudujú sa dve remeselné dielne so zameraním na výrobu drevených hračiek, divadelných bábok. Novodobé a poškodené podlahy budú vymenené, historické podlahy zostanú zachované. Pôvodné  historické dvere budú zachované a reštaurované. Pre návštevníkov múzea vytvoríme atraktívny multifunkčný kultúrny priestor cukrárne so sociálnym zázemím. V suterénnych priestoroch, prístupných z nádvoria, bude zrevitalizovaná vinárska expozícia s interaktívnou časťou  -  priestorom pre ochutnávkou tradičných vín historickej Modrokamenskej vinárskej oblasti. V zrekonštruovaných priestoroch bude nová elektroinštalácia, rozvody svetla, vody a kanalizácie.  Všetky zrekonštruované priestory budú trvalo prístupné verejnosti a aj telesne znevýhodneným osobám. Do procesu pamiatkovej obnovy budú v rámci odbornej prípravy zapojení minimálne dvaja študenti zo Spojenej školy v Modrom Kameni, ktorí sa pripravujú na remeselnú prácu v odbore stolár, murár.Návrat na obsah