KYJATICKÁ HRAČKA – HISTÓRIA - HraMoKaPlus

Prejsť na obsah
KYJATICKÁ HRAČKA HISTÓRIA, TRADÍCIA

Cieľom aktivity je prezentácia kultúrneho dedičstva – tradičnej slovenskej ľudovej Kyjatickej kultúry v podobe originálnej hračky v rámci workshopov. Kyjatické hračky  boli a sú prejavom tradičnej remeselnej zručnosti tvorcov. Ich jedinečnosť spočíva v charakteristickom kyjatickom dekóre, ornamentmi s geometricko - rastlinnými námetmi.  V období po ukončení druhej svetovej vojny sa výroba drevených hračiek stala sporadickou pre zostávajúcich starých majstrov. Jedným z posledných výrobcov bol majster Rudolf Stehlík z Veľkých Teriakoviec, ktorý zachoval tradičné vzory typickej kyjatickej hračky, ktorú vlastnoručne vyrábal. Pán Stehlík reprezentoval tento vzácny typický artefakt slovenskej ľudovej kultúry po celom Slovensku a s veľkým úspechom aj v zahraničí. Jeho nasledovníkom je ľudový rezbár  Ladislav Hedvigi, ktorý v rámci úvodného workshopu predvedie ukážky rezby a zdobenia Kyjatickej hračky. Počas celodenného workshopu bude o Kyjatickej hračke rozprávať etnológ, historik a muzeológ, bude prezentovaná kompletná kolekcia hračiek múzea Modrý Kameň. Teoretické i praktické poznatky poskytnú súčasní nositelia tradície. Zároveň prebehne krst knihy „Kyjatické hračky Rudolfa Stehlíka“. Kyjatickú tradíciu chceme rozvíjať aj nadväzujúcimi vzdelávacími workshopmi, ktoré budú určené pre širokú verejnosť. Návštevníci sa oboznámia so základnou technológiou výroby konkrétnych typizovaných hračiek. A samozrejme si vyskúšajú ako si pripraviť základné časti hračky, ako sa realizuje farebná úprava hračky, ako sa spájajú jednotlivé komponenty a naučia sa záverečnú výzdobu - Kijatický dekor. Workshopy (2-dňové) plánujeme pravidelne organizovať v štvrťročných intervaloch. Budú určené pre širokú verejnosť, ale vzhľadom na náročnosť prevedenia a potrebnú manuálnu zručnosť budú primárne určené hlavne pre mládež, dospelých jednotlivcov, prípade rodiny so staršími deťmi. Pre najmenšie deti budeme mať pripravené tematické pracovné listy s danou problematikou. Rezbár Ľ. Hedvigi bude využívať priestor novo vytvorenej remeselnej dielne, ktorá bude kompletne vybavená strojmi i potrebným materiálom na všetky spomínané aktivity.   
                                       
POĎAKOVANIE

Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je zlepšiť stav kultúrneho dedičstva.
© Slavo Haľama 2021
Návrat na obsah