HraMoKaPlus

Prejsť na obsah
„SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJ, KONKURENCIESCHOPNEJ A INKLUZÍVNEJ EURÓPE

HRAMOKAPLUS – OBNOVENIE PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA NA HRADE
V MODROM KAMENI PRE TRADÍCIU SLOVENSKÉHO HRAČKÁRSTVA A BÁBKARSTVA
V REMESELNÝCH DIELŇACH, VÝROBA A PREDAJ REGIONÁLNYCH PRODUKTOV

 
 
Názov projektu korešponduje s projektom HraMoKa – Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže, ktorý bol úspešne realizovaný v období 20152017 z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.
 
Boli obnovené neprístupné priestory východného krídla barokového kaštieľa, jeho fasády a vonkajšie okná a dvere. Ciele projektu sa podarilo naplniť v plnom rozsahu. Súčasný projekt HraMoKaPlus bude ďalšou pridanou hodnotou v obnove národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je  vôbec prvou  v jej novodobej histórii. Preto je podpora Grantov EHP v programe Kultúra neoceniteľná.
 
Cieľom projektu je obnova kultúrneho dedičstva severného krídla barokového kaštieľa, aby bolo možné poskytnúť návštevníkom v súčasnosti nevyužitý priestor a ponúknuť aktivity a služby v historickom interiéri aj pre miestnu komunitu. Severné krídlo kaštieľa získa pôvodný vzhľad a nové kreatívne, oddychové a reprezentatívne priestory. Výtvarná tvorba bábkového divadla a remeselná výroba Kyjatickej drevenej hračky bude cieľom vychovávať mladých bábkarov a rezbárov, prezentovať ich význam a proces výroby  návštevníkom všetkých vekových kategórií, najmä pre deti a mládež. Súčasťou projektu je otvorenie cukrárne „Castanea“. Ponúkne tradičné regionálne cukrovinky vyrobené z gaštanov z hradnej a mestskej gaštanice. Bude slúžiť aj ako kultúrny priestor so spoločenským zázemím na rôzne účely a aktivity, napríklad na besedy, koncerty, stretnutia, prednášky, vernisáže výstav, predaj umeleckých diel a verejné čítanie kníh.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov

Príjímateľ: Slovenské národné múzeum

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Názov programovej oblasti: „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky


Celkové oprávnené výdavky                          999 864 €
Príspevok z grantov EHP                               807 390 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu       142 481 €
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov            49 993 €

Plánované trvanie projektu: do 30. 4. 2024

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

                                       
POĎAKOVANIE

Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je zlepšiť stav kultúrneho dedičstva.
© Slavo Haľama 2021
Návrat na obsah