HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah

„SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJ, KONKURENCIESCHOPNEJ A INKLUZÍVNEJ EURÓPE  
Názov projektu korešponduje s projektom HraMoKa – Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže, ktorý bol úspešne realizovaný v období 2015 – 2017 z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.
Boli obnovené neprístupné priestory východného krídla barokového kaštieľa, jeho fasády a vonkajšie okná a dvere. Ciele projektu sa podarilo naplniť v plnom rozsahu. Súčasný projekt HraMoKaPlus bude ďalšou pridanou hodnotou v obnove národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je vôbec prvou v jej novodobej histórii. Preto je podpora Grantov EHP v programe Kultúra neoceniteľná.
Cieľom projektu je obnova kultúrneho dedičstva – severného krídla barokového kaštieľa, aby bolo možné poskytnúť návštevníkom v súčasnosti nevyužitý priestor a ponúknuť aktivity a služby v historickom interiéri aj pre miestnu komunitu. Severné krídlo kaštieľa získa pôvodný vzhľad a nové kreatívne, oddychové a reprezentatívne priestory. Výtvarná tvorba bábkového divadla a remeselná výroba Kyjatickej drevenej hračky bude cieľom vychovávať mladých bábkarov a rezbárov, prezentovať ich význam a proces výroby návštevníkom všetkých vekových kategórií, najmä pre deti a mládež. Súčasťou projektu je otvorenie cukrárne „Castanea“. Ponúkne tradičné regionálne cukrovinky vyrobené z gaštanov z hradnej a mestskej gaštanice. Bude slúžiť aj ako kultúrny priestor so spoločenským zázemím na rôzne účely a aktivity, napríklad na besedy, koncerty, stretnutia, prednášky, vernisáže výstav, predaj umeleckých diel a verejné čítanie kníh.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
Názov projektu: Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov
Príjímateľ:  Slovenské národné múzeum
Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Názov programovej oblasti: „„Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021, Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.
Celkové oprávnené výdavky
1 423 767 €
Príspevok z grantov EHP
807 390 €
Príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu
342 301 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
142 481 €
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
71 109
Plánované trvanie projektu: do 30. 4. 2024
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.
Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórskana Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk
Pomôžte nám preskúmať povedomie o grantoch EHP a Nórska na Slovensku. Dotazník Vám zaberie len niekoľko minút a je verejne dostupný na tomto linku:
https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39. Ďakujeme, že ste s nami.
Návrat na obsah