ZÁZRAK VÍNA VO VINOHRADNÍCKEJ EXPOZÍCII - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
ZÁZRAK VÍNA VO VINOHRADNÍCKEJ EXPOZÍCII
Územie okresu Veľký Krtíš disponuje významnými vinohradníckymi oblasťami. Vinice v obciach Nenince, Čeláre, Vinica, Čebovce, Balog nad Ipľom, Veľké Zlievce, Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Bušince, Príbelce i Modrý Kameň produkujú vynikajúce vína, ktoré pochádzajú z odrôd Tramín červený, Rizling rýnsky, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon, Svätovavrinecké a Veltlínske zelené. História vína v Modrom Kameni sa spája aj s niekdajšími majiteľmi hradu  Modrý Kameň – s rodom Balašovcov, ktorí obchodovali s vínom. Pestovanie viniča patrí medzi najstabilnejšie ekonomické aktivity v okrese. Vína sú veľmi obľúbené a tvoria základ v ponuke regionálnych produktov. Pestovanie viniča dáva priestor k zachovaniu vinárskych tradícií, tvorbe nových produktov a k rozvoju cestovného ruchu. Našou snahou je prostredníctvom miestneho výrobcu vína poskytnúť návštevníkom možnosti získania základných vedomostí o spracovaní hrozna, výrobe vína ako regionálneho produktu. Návštevníci si vyskúšajú prešovanie hrozna a prípravu hroznového muštu. V expozícii, v období zberu hrozna,  pripravíme pre návštevníkov ukážky spracovania hrozna. S touto aktivitou súvisí aj zapojenie miestneho remeselníka do projektu. Umelecký rezbár z Modrého Kameňa vyrobí drevenú diežu na hrozno a  drevenú diežu na hroznovú šťavu, ktoré budú nevyhnutné pri ukážkach spracovania hrozna v rámci interaktívnej prezentácie spôsobu spracovania hrozna a výroby hroznovej šťavy. Cieľovou skupinou budú návštevníci múzea – deti, mládež, rodiny s deťmi, návštevníci múzea.Návrat na obsah