VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah


VÝZVY NA ZÁKAZKU

Dodávka a inštalácia interaktívnych multimediálnych technológií  pre projekt HraMoKaPlus
Dodávka a inštalácia interaktívnych multimediálnych technológií  pre projekt HraMoKaPlus - Oprava

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (9)

Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača


Reklamné predmety s potlačou vrátane dodania tovaru pre projekt HraMoKaPlus

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača

Výroba a montáž atypického nábytku do cukrárne a pokladne

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérii

Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 3 - Výrobný výkres-barový pult do cukrárne

Príloha č. 4 - Výrobný výkres-pracovný pult do cukrárne

Príloha č. 5 - Výrobný výkres-informačný pult do pokl.

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponuky

POĎAKOVANIE

Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je zlepšiť stav kultúrneho dedičstva.
© Slavo Haľama 2021
                      
Návrat na obsah