2022 DECEMBER - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
DECEMBER 2022
 • zhotovenie jemných omietok a stierok v interiéroch
 • maľby časti interiérov
 • maľba podbránia
 • obnova, repas drevených okien fasád
 • obnova, repas obložkových zárubní a dverných krídel - dielenské práce
 • obnova okenných krídel fasád - dielenské práce
 • pokládka novej keramickej dlažby v toaletách
 • pokládka nových keramických obkladov v toaletách
 • zhotovenie kovových konštrukcií pre umývadlá
 • pokládka dlažby v miestnostiach z prírodného kameňa
 • pokládka kamenných blokov pre schodiskové stupne v interiéri
 • elektroinštalačné práce
 • montáž EPS
 • montáž kamerového systému

Návrat na obsah