2021 DECEMBER - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
DECEMBER 2021

  • Odbúranie prístavby WC postupným rozoberaním
  • Odstraňovanie vonkajších omietok
  • Demontáž podlahových vrstiev
  • Demontáž a rozobratie kachľových pecí
  • Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh
  • Demontáž pôvodných dverí
  • Archeologický dohľad pri výkopových prácach
  • 1. kontrolný deň

Návrat na obsah